Co je příčinou některých bolestí v těhotenství?

19.05.2024

Těhotenství je období velkých změn, které samy mohou někdy stát za vznikem mnoha neduhů a bolestí, které těhotné trápí v různých fázích těhotenství. Dochází k obrovským změnám konstituce těla, mění se těžiště, rozvolňují se vazivové struktury, rozšiřuje se pánev, hrudník, roste bříško a tím se ve velmi krátkém čase mění nároky na tělo těhotné ženy.

Tyto bolesti a obtíže jsou často způsobené nerovnováhou měkkých tkání (svalů břišní stěny, pánevního dna a kyčlí, napětím vazů v oblasti pánve a dělohy). Konkrétně myslím touto nerovnováhou tyto situace:

  • zhoršená aktivita břišní stěny, dekomponzovaná distáza břišních svalů, vyšší nebo naopak nižší napětí břišní stěny
  • dysbalance v napětí a funkci pánevního dna
  • zvýšené napětí hlavního ohybače kyčlí m.iliopsoas a s tím spojená nižší mobilita kyčlí

Tato nerovnováha a tím pádem vznik bolestí téměř vždy nasedá na neaktivní/špatné držení těla, nedostatečnou aktivitu/nesení břišní stěny, nedostatečnou oporu a funkci chodidla, nepohyblivou, tuhou pánev a kyčelní klouby. Výrazný podíl má také převaha sedu a nedostatek přirozeného a pestrého pohybu, chronické působení stresu a zvýšené psychické napětí, které se negativně odráží na zvýšení svalového tonu "stresových" svalů mezi které mj. patří právě zmiňovaný m.iliopsoas a svaly pánevního dna.

V praxi se nejčastěji jedná o tyto bolesti a obtíže:

  • bolesti pánevní oblasti
  • bolesti v oblasti symfýzy, SI kloubů, beder, hrudní a krční páteře, bolesti hlavy
  • pocit těsnosti, plnosti a tahu břicha, pocit těžkého břicha
  • bolestivě vnímané pohyby dítěte
  • bolesti třísel, kyčlí

Ideální je, když žena začne docházet na fyzioterapii již před samotným těhotenstvím nebo hned zkraje těhotenství. Je také dobré, vyhledat fyzioterapeuta, který se specializuje na práci s těhotnými a gynekologickou fyzioterapii. Mnoha těmto bolestem se totiž dá velmi dobře předcházet, a to se mi také osvědčuje v praxi. Ženy, které mne navštěvovaly před nebo zkraje těhotenství se se s těmito obtížemi prakticky nepotýkaly nebo jsme se brzy odstranily. Ovšem i pokud jste to nestihly nebo vás trápí nějaké obtíže návštěva fyzioterapie má vždy smysl, i pokud by jen šlo o pár schůzek před porodem. Ideální četnost návštěv se mi ukázala zhruba 1x za dva týdny až do porodu.

Velmi žádoucí je také zvýšit přirozený a pestrý pohyb, skvělá je prostá chůze, plavání (pokud netrpíte na záněty), gravid jóga a cvičení pro těhotné (ideálně vedené porodní asistentkou nebo fyzioterapeutkou). Dobře mi funguje také podpora břišní stěny šátkem.

Těhotenství nám také často odkryje naše "skryté fyzické slabiny", se kterými si tělo do těhotenství umělo samo poradit. Je to krásné, transformační období v životě každé ženy a je podle mě velká škoda jej protrpět v bolestech, které se dají řešit. A co víc kondice a stav těla v těhotenství má přímý vliv na porod celkově.