Náš tým

Mgr. Dita Barcuch Raková

Každý člověk je pro mě unikátní a s každým člověkem je potřeba pracovat jinak. Základem mé práce je důkladné vyšetření, léčím aktivním, zdravým pohybem a mýma rukama. Ke 100% výsledku terapie je ovšem vždy potřeba Váš aktivní přístup - změna nepřijde sama od sebe .

Mé jméno je Dita B. Raková, jsem fyzioterapeutka, instruktorka jógy, a také nadšená sportovkyně. Fyzioterapii se věnuji od roku 2012, bakalářské i magisterské studium jsem absolvovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Začít pracovat v soukromé sféře jsem se rozhodla, protože chci nabídnout svým klientům - Vám - více než co nabízí státní fyzioterapie a klasické ambulance rehabilitace, kterými jsem v rámci získávání zkušeností prošla. 

Chci Vám předat maximum z toho, co jsem se naučila na odborných kurzech i ve své praxi, co jsem zkoušela na sobě, i co se mi osvědčilo u mých klientů. Ráda bych, aby pohyb přinášel radost a zdraví. Pohyb nám může výrazně prospívat, ale pokud je špatně veden, může naše tělo i významně poškodit. Sama se věnuji intenzivně józe, běhu, cyklistice a turistice a velkou inspirací je mi také můj syn.

Mou specializací je práce se ženami (příprava na těhotenství, ženy těhotné či po porodu, gynekologická fyzioterapie, potíže s pánevním dnem, metoda Mojžíšové), zranění a bolesti způsobené sportem a pohybem u všech věkových kategorií včetně juniorů/dětí, prevence, která je základ všeho a práce s chodidlem v rámci podologie.

Mým cílem je Vaše spokojenost a funkční tělo bez bolesti.

Pracovní zkušenosti

 • leden 2018 - doposud - soukromá praxe FyzioCare Brno
 • září 2018 - červenec 2019 - FN Brno - pracoviště Porodnice Obilní trh
 • září 2018 - květen 2019 - výuka odborných předmětů pro studenty fyzioterapie na LF MU
 • červenec 2017 - srpen 2018 - fyzioterapeut - FN Bohunice, lůžkové rehabilitační oddělení
 • červen 2017 - fyzioterapeut na tenisovém turnaji juniorek Brno
 • listopad 2015 - říjen 2017 - fyzioterapeut - nestátní ambulantní zařízení Brno
 • září 2014 - únor 2017 - fyzioterapeut lidí po úrazu míchy - ParaCENTRUM Fenix, Brno

Vzdělání a absolvované kurzy

 • Funkční diagnostika nohy, její aktivní kinezioterapie a individuální korekce - kurz certifikovaný MZČR (2023) - PhDr. Petra Vondrašová, PhD. a Mgr. Pavla Rybová
 • Ruka - jak předcházet a řešit bolesti v oblasti ruky z pohledu fyzioterapeuta (2022) - Mgr. Michaela Žváčková
 • Rebozo v praxi porodní asistentky (2022) - Mgr. Kristína Zemánková
 • Viscerální terapie I., II., III. část - ošetření orgánů břišní dutiny (Bc. Alena Zapletalová, 2022)
 • Viscerální terapie IV.část - ošetření orgánů pánve (Bc. Alena Zapletalová, 2022)
 • DNS sportovní kurz část II (2021)
 • Diastáza - aktivní a manuální terapie (2021) - GrooFy
 • Aktivně v těhotenství (2021) - GrooFy
 • Prenatal yoga, příprava na porod (2020)
 • Kurz pánevní dno (2019) - GrooFy
 • Odborný seminář cvičení pro těhotné a po porodu (2019) - IQ pohyb Akademie
 • Kurz těhotenská masáž (2018)
 • Léčba funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (2018) - akreditace kurzu Ministerstvem zdravotnictví (lektor Hana Volejníková)
 • Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (2018)
 • Ošetření svalů dna pánevního metodou Mojžíšové (2018)
 • Mobilizace SI kloubu a bederní páteře metodou Mojžíšové (2018)
 • Informační kurz Spiraldynamik téma: Funkce dolní končetiny (2017) - GrooFy

 • DNS sportovní kurz část I (2017)

 • Instruktor jogy - Poweryoga akademie (2017)

 • Kurz ramenní a kolenní kloub - diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů (2016)

 • Kurz aktivace hlubokého stabilizačního systému a nácvik centrace kloubů s využitím moderních fitness pomůcek (2016)

 • Kurz diagnostika a terapie kolenního kloubu (2015)

 • Kurz spirální stabilizace páteře - SM systém (A+B) (2015)

 • Trenérský kurz - instruktor fitness (2015)


Mgr. Tereza Diatelová

Jsem absolventkou bakalářského a následně i magisterského oboru fyzioterapie na fakultě zdravotnických věd v Olomouci. Během svého studia jsem absolvovala řadu praxí na různých odděleních. Mám zkušenosti jak s lůžkovou rehabilitací, tak ambulantním provozem. Díky práci na lůžkové rehabilitaci jsem se setkala s řadou diagnóz, ať už neurologického, traumatologického či ortopedického charakteru. 

V rámci terapie preferuji individuální a komplexní přístup k pacientovi a v neposlední řadě také aktivní přístup pacienta bez nějž výsledky nikdy nemohou být trvalého charakteru.

Ve své praxi využívám metody na neurofyziologickém podkladu (PNF, DNS), měkké a mobilizační techniky, prvky viscerovertebrální terapie a senzomotoriky. Mimoto se specializuji na terapii závratí, konkrétně terapii BPPV (Benigní paroxysmální polohové vertigo) a terapii GERD (gastroezofageálního reflexu).

Pracovní zkušenosti

 • leden 2022 - doposud - FyzioCare Brno
 • září 2016 - doposud - FN Brno, lůžková rehabilitace
 • 2017-2019 - Fyzioterapie LHI, s.r.o. - ambulantní zařízení fyzioterapie
 • 2014-2016 - TOP AVILS, s.r.o. - ambulantn´ zařízení fyzioterapie

Vzdělání a absolvované kurzy

 • Kurz proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) certifikovaný ministerstvem zdravotnictví - Mgr. Petra Bastlová Ph.D. (2022)
 • DNS FIT KID (2021)
 • RAMENNÍ KLOUB - diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů (2021)
 • Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii gastroezofageálního reflexu (2021)
 • Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání (2020) - REHAEDUCA
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (2020)
 • DNS Intro Workshop (2020)
 • Temporomandibulární kloub (2019) - GrooFy
 • Závratě - diagnostika a rehabilitace (2019)
 • Diagnostika a terapie u poranění horní končetiny (2019)
 • Diastáza (2019) - Groofy
 • Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (2018)
 • Neurofyziologické principy kinesiotapingu (2018)
 • Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch (2017)
 • Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie (2017)
 • Vojtova metoda, část A (2016) - RL-Corpus s.r.o.

Bc. Martin Martiniak

Jsem absolvent fyzioterapie bakalářského studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a pokračuji na magisterském studiu fyzioterapie v Brně na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Při studiu jsem pracoval jako kondiční trenér a masér, díky tomu mi bylo už od mých začátků učeno propojení a souvislosti pohybového aparátu. Proto svoje terapie vedu v komplexním duchu s pomocí kondičních, vytrvalostních a silových cviků na podkladě nových vědeckých poznatků. Ve své terapii se také hodně zaměřuji na měkké techniky, mobilizace, masážní techniky a různé modifikace manipulací. 

Nejčastěji pracuji s akutními a chronickými bolestmi způsobenými funkčními problémy, jak u sportovců, tak i u nesportující veřejnosti. Mým cílem je Vám, co v nejkratší době ulevit od bolesti a následně Vám pomoci s prevencí vůči opakujícím se problémům, a to vše za pomoci funkční a komplexní rehabilitační terapie a následného tréninku.

Pracovní zkušenosti

 • 2023 - doposud - FyzioCare Brno
 • 2019 - doposud - soukromá masážní a rehabilitační praxe, Havlíčkův Brod
 • 2016 - doposud - trenér v MyBodyFitness, Havlíčkův Brod 
 • 2016 - 2019 - kondiční trenér v HB ostrov Havlíčkův Brod (stolní tenis) 2016 - 2022 - kondiční trenér v RLC Orli Havlíčkův Brod 

Vzdělání a absolvované kurzy

Mobilizace - Fyziotalnet (2022)

Myofasciální řetězce - stupeň 1 - IQ pohyb (2021)

Vývojová kineziologie - stupeň 1 - komparace pozic s pohybem - IQ pohyb (2021)

Skolióza páteře - IQ pohyb (2020) 

Dornova Metoda - Vzdělávací středisko Vysočina (2019)

Breussova masáž - Vzdělávací středisko Vysočina (2019) 

Sportovní masáž - Petr Beran - Vzdělávací středisko Vysočina (2018)

Tejpování elastickými páskami - MTC -Vzdělávací středisko Vysočina (2018) 

Funkční strečink, svalová elasticita - IQ pohyb (2017)

Funkční strečink, fasciální elasticita - IQ pohyb (2017)

Instruktor kondičního posilování - IQ pohyb (2016)  

Mgr. Aneta Novotná

K fyzioterapii jsem se dostala "náhodou" a podání přihlášky tehdy nemělo racionální důvod. Po gymnáziu jsem se vydala na studium farmacie a fyzioterapie a u druhého oboru zůstala a prozatím jsem toto rozhodnutí nikdy nechtěla měnit, nejen proto, že život je pohybem a současně pohyb je projevem života. Bakalářské studium jsem absolvovala na Fakultě Sportovních Studií Masarykovy univerzity v Brně a následné magisterské na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Obecně mě baví práce s uvědomělými a citlivými klienty. Nyní se v rámci postgraduálního vzdělávání specializuji na osteopatickou techniku viscerální manipulace a terapii dětí. Vlastní zkušenost mi rozšířila obzory v dnes již často zmiňované psychosomatice. V rámci prevence vedu skupinové lekce zaměřené na vnímání těla. V současnosti za mnou chodí z velké části pacienti posttraumatickými stavy, především s jizvami, včetně císařských řezů. 

Pracovní zkušenosti

 • leden 2023 - fyzioterapeut - FyzioCare Brno
 • leden 2023 - Studio LIFE 
 • leden 2023 - Fyzioterapie L.H.I. 
 • 2020-2023 - fyzioterapeut - Soukromá klinika LOGO s. r. o.
 • Léto 2020 - fyzioterapeut  - Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou
 • Léto 2019 - fyzioterapeut - Horské Lázně Karlova Studánka
 • 2018 - 2019 - fyzioterapeut - Neurofyzionet, spol. s. r. o. + fyzioterapeut - Rehabilitace L.H.I.
 • léto 2018 - fyzioterapeut - Dětská léčebna Radost, (Lázně Teplice nad Bečvou)
 • 2017-2018 fyzioterapeut - RehaYog - Rehabilitace Mudr. Černý
 • 2016 Organizátor akce Nordic Wolking Brno

Vzdělání a absolvované kurzy

 • Odborný kurz viscerální manipulace 2, 3 (břicho), Bc. Alena Zapletalová, Praha - 2022
 • Odborný kurz viscerální manipulace 1 (břicho), Bc. Alena Zapletalová, Praha - 2021
 • Kongres ke 20. Jubileu Bemer terapie + pravidelní účast na online uživatelských seminářích Bemer terapie (téma pohybový aparát, bolesti hlavy, tinnitus, stres, imunita)
 • 4-denní náhled k přístupu Forma-funkce-facilitace, Bc. Clara Lewitová, Mgr. Marika Bajerová, Příbor - 2020
 • Kurz Vojtovy Metody - Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch pro Ostravskou Univerzitu, 80 hodin, RL-Corpus Olomouc - 2020
 • Dvoudenní kurz Feldenkreisovy metody - Uvědomění pohybem + Funkční integrace, MgA. Petra Oswaldová, PhD. - 2020
 • Dvoudenní workshop metody Neurac Medical, Bc. Alice Pernicová + Mgr. Alice Hamáčková - 2018
 • Feldenkrais® - UVĚDOMĚNÍ SKRZE POHYB, workshop Feldenkraisovy metody praktickým způsobem, Mgr. Jitka Nagy - 2018
 • Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta - Akreditovaný vzdělávací program, Mgr. Lucie Daňková - 2018
 • Feldenkrais/ příběh v pohybu- Celodenní workshop ATM® lekcí pro začátečníky i pokročilé, Bc. Petra Lancová - 2017
 • Feldenkrais® - UVĚDOMĚNÍ SKRZE POHYB, workshop Feldenkraisovy metodody praktickým způsobem, Mgr. Jitka Nagy - 2017
 • Certifikovaný kurz Aplikační techniky ve fyzikální terapii, Mgr. Josef Urban - 2017
 • Rehabilitationszentrum Bad Steben, Klinik Auental, Deutschland (Erasmus pracovní stáž se zaměřením na pacienty se skoliózou) - 2016
 • Workshop "Poznej svoje pánevní dno", Mgr. Martina Nakládalová - 2016
 • Kinesio Taping fundamentals and advanced (KT1 & KT2), KTA, Kinesio Association, Mgr. Michal Peroutka - 2016
 • Intenzivní kurz Feldenkreisovy metody, lektor Bc. Petra Lancová - 2015
 • Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo, lektor Eli Weidfeld, akreditované POUZP, AKP - 2015