Kdo je fyzioterapeut a s čím mi může pomoci

01.02.2021

Obor fyzioterapie v posledních letech zažívá velký boom, málokdo ale přesto ví, kdo fyzioterapeut vlastně je a co umí. Aby se člověk v dnešní době mohl stát fyzioterapeutem musí absolvovat minimálně bakalářské studium na lékařské či sportovní fakultě, přičemž většina fyzioterapeutů bakalářem nekončí, ale pokračuje na studiu magisterském. Fyzioterapeut není ani zdravotní sestra ani masér jak si lidé, bohužel i ostatní zdravotníci, často mylně myslí. V průběhu studia se musí budoucí fyzioterapeuti prokousat nejenom podrobnou anatomií a fyziologií, ale také základy všech medicínských oborů (ortopedie, neurologie, gynekologie,....). Součástí studia jsou i předměty přímo související s prací fyzioterapeuta - kineziologie, biomechanika, vyšetřovací techniky, manuální techniky, aj. - což je samozřejmě ihned aplikováno do praxe v rámci početných stáží a praxí na jednotlivých klinikách v rámci nemocnic. Po ukončení studia se musí fyzioterapeut nadále vzdělávat dalšími kurzy pro osvojení specializovaných dovedností např: měkké a mobilizační techniky, metoda Ludmily Mojžíšové, metody na neurofyziologickém podkladě atd. Rozpětí našeho oboru je tak široké, že většinou platí, že se každý přirozeně začne zajímat o některou z oblastí více a na tu se také zaměří. Obecně ale platí, že každý fyzioterapeut musí být připravený pracovat s jakoukoliv diagnózou či problémem, aby dokázal navrhnout komplexní řešení pro každého, kdo řeší nějaký zdravotní problém.

Po ukončení studia se fyzioterapeuti rozprchnou na různé pozice - najít je lze v nemocnicích, v ambulantních zařízeních, v lázních, rehabilitačních ústavech i v soukromé sféře, kdy si mohou založit vlastní praxi.

Co tedy fyzioterapeut umí a s čím vám může pomoci? Jak již bylo naznačeno výše, fyzioterapeut je již ze školy vybavený velkým množstvím teoretických znalostí o tom, jak lidské tělo funguje, je seznámený s běžnými medicínskými postupy, ví jak naše tělo funguje při pohybu, co mu škodí, co mu naopak prospívá. Pomocí důkladného vyšetření pohledem, pohmatem a analýzou pohybu plus důkladnou anamnézou dokáže rozklíčovat, kde je pravděpodobný problém, popřípadě, kde by problém mohl dříve či později vzniknout. Plní tak důležitou roli nejen v léčbě již vzniklého problému, ale také v jeho prevenci, což je např. u aktivně sportujících lidí naprosto nezbytné. Vzhledem k rostoucí neaktivitě populace se fyzioterapeuté však spíše uplatní v rámci prevence vzniku vertebrogenních potíží u lidí pracujících v kancelářích.

Nalezený problém je fyzioterapeut schopen uvolnit pomocí správně zvolené manuální techniky, pro jeho úplné odstranění je však vždy nutná aktivní spolupráce klienta, dodržení doporučených cviků či rad - nelze očekávat "zázračný hmat" po kterém problém ihned zmizí. Je nutno si uvědomit, že k většině problémů se propracováváme několik let než vypuknout a nelze čekat, že zmizí po jednom ošetření fyzioterapeutem. Fyzioterapeut je schopen vaše tělo pomocí speciálních metod na neurofyziologickém podkladě naučit "znovunalézt" fyziologický a zdravý pohyb tak, abyste měli radost z pohybu a také ze života. Vždyť pohyb je jednou ze základních potřeb lidské bytosti. Jako bonus k tomu všemu, vám je fyzioterapeut schopen poskytnout velmi kvalitní masáž, abyste si občas mohli od všeho i odpočinout :) .