Kyčelní klouby - jejich důležitost a souvislosti

18.11.2023

Kyčelní klouby jsou pro člověka velmi důležité a zároveň patří mezi nejvíce namáhané klouby v těle, protože nesou váhu těla při stoji a umožňují nám pohybovat se vpřed. Jedná se o kulovitý kloub, který se může pohybovat všemi směry podobně jako rameno, ale narozdíl od něj je omezen ve svém pohybu stříškou acetabula a pevnými vazy. Na jeho vykloubení je tedy potřeba opravdu velké síly (časté u autonehod nebo velkých pádů).

Funkčně je přímo navázán na postavení a mobilitu pánve, také na bederní páteř a na funkci pánevního dna. Nemobilní, zatuhlé kyčelní klouby jsou mj. velmi častou příčinou bolestí bederní páteře. Na těle to funguje totiž jednoduše tak, že tam, kde chybí pohyblivost nahrazuje tělo o segment výš nebo níž, což v tomto případě jsou bedra nebo kolena. Pokud tedy tělo nemůže využít plný potenciál pohyblivosti kyčelních kloubů, zvýší se nároky na pohyblivost v páteři bederní nebo budou působit větší síly na kolenní kloub. Pro techničtější typy bude více zapadat princip biomechaniky, který si na tento případ lze napasovat.

Proč se stane, že kyčelní klouby zatuhnou? 

Protože nevyužíváme jejich plný ponteciál a chybí nám pohyby ve kterých bychom je uvolnili, hlavně rotace aktivní i pasivní (např. sed na zemi – šikmý), chybí nám dřepy, chybí nám často přirozená chůze, protože většinu dne prosedíme s kyčelními klouby ve flexi (pokrčení). Z těchto důvodů se nám vytvoří dysbalance svalů zajišťujících vzpřímený stoj a neutrální pozici pánve (ilipsoaty a hýžďové svaly), překlopí se nám pánev a tím dochází opět ke zbytečnému zvětšenému přetížení chrupavek v kyčelním kloubu. Umíme si představit, jak je namáhán kyčelní kloub potom např. u běhu u lidí s takto překlopenou pánví, touto svalovou dysbalancí a nedostatečnou trupovou stabilizací. 

Pro běh a vlastně i pohyb samotný, pro zdravá záda je důležitá mobilita kyčle do extenze. Prakticky u všech, kromě lidí, kteří se věnují intenzivně józe tento esenciální pohyb chybí. Prakticky vždy je u běžného člověka nahrazen pohybem právě v bederní páteři. Z toho plyne, že pokud v našem pohybovém repertoáru převažuje po většinu dne pouze sed, měli bychom jej kompenzovat. Kompenzací je mnoho, můžete si zacvičit jógu s ásánami pro uvolnění kyčelních kloubů (bojovníci, holub atd.), můžete se jít projít, můžete se protáhnout fyziocviky (např. nákroky, šikmý sed, dřep aj.)., zaplavat si. Tady trochu zklamu milovníky cyklistiky, kolo je z pohledu zdraví kyčlí stejné jako když sedíte. Jste znova v předklonu, kyčle tedy opět více tuhnou. Pokud máte možnost je skvělé střídat pracovní pozici ve stoje a vsedě, dělat si pauzy opravdu alespoň 1x za hodinu!

Kyčelním kloubům bychom měli věnovat pozornost také v těhotenství, ideálně ještě v době kdy těhotenství plánujete.

Druhý protipól s kterým se často v praxi setkávám je nedostatečná stabilizace pánve a kyčelních kloubů. Testuje se stojem na jedné noze a prozradí, jak jsou na tom funkčně svaly kolem pánve, které zajišťují stabilní pohyb pro kyčelní kloub. Tato stabilita je extrémně důležitá pro zdravou chůzi, pokud chybí mohou se výrazně projevovat jako bolesti kolen – časté např. u běžčů nebo bolesti v oblasti SI a pánve - v těhotenství, sportu nebo při fyzické práci. Svalově je stabilita zajištěna hlavně hýžďovými svaly. V těhotenství způsobují také tzv. "kachni chůzi" . Pokud je pánev a kyčle u těhotné stabilní, nepoznáte při pohledu zezadu při chůzi, že je žena těhotná.

Krátké shrnutí:

  • Kyčle jsou opravdu důležité, potřebujeme mít mobilitu kyčlí do všech směrů (hlavně rotací a extenze) a zároveň jejich stabilitu (zajištěnou správnou svalovou souhrou).
  • Kyčle jsou funkčně propojeny s bederní páteří a s pánevním dnem, jedno bez druhého nemůže fungovat dobře.
  • Neideálním postavením pánve (anteverze, sešikmení do strany) dochází k přímému přetěžování kyčelních kloubů, následkem čehož může být dřívější nástup artrotického opotřebení (nechci nijak strašit, ale toto opotřebení je velmi nepříjemné a hlavně zničená chrupavka se nedá opravit, náhradní kloub také nemusí být ideální řešení a často ani není).
  • U hypermobilních jedinců hlavně při cvičení jógy pozor na extrémní rozsahy v kyčlích, toto nemá s fyziologií nic společného a není to rozhodně ani zdravé. Zavěšujeme vlastně kyčle do vazů, které z důvodu hypermobility pouští dál a nemáme pohyb pod kontrolou. Nenechte se strhnout jógovými fotkami s extrémními rozsahy, není to zdravé a ani potřebné!
  • Kyčle potřebujeme pro volnou chůzi a každodenní pohyb např. i když se potřebujeme pro něco zohnout na zem.
  • Pokud máte příležitost kdykoliv v průběhu dne udělejte si na chvíli dřep, sedněte si na zem do zkříženého sedu místo klasického sedu na židli, prokružte si třeba jen kyčle jednoduchými kroužky, běžte se projít.

Poslední návaznost kterou bych ráda zmínila, do kyčlí (konkrétněji do svalu m. iliopsoas) se nám často ukládají emoce a mohou tuhnout i z těchto důvodů. V tomto případě může velmi pomoct pomalejší jóga např. Yin(jin) jóga, která pracuje s výdrží v jednotlivých pozicích a dechem s cílem uvolnit do hloubky svaly a fascie. Již se mi několikrát stalo, že při lekci jógy, která byla intenzivně zaměřena na uvolnění kyčlí se tyto emoce spontánně uvolnily.

Závěrem bych ráda řekla, že informace velmi zjednodušuji aby byly uchopitelné hlavně pro běžného člověka.