Těhotenství - nejkrásnější období života ženy?

28.11.2021


O těhotenství se často mluví jako o nejkrásnějším období v životě ženy. Pro mnoho žen, které ke mě zpočátku do ordinace přichází to, ale často neplatí, protože s těhotenstvím se u nich objevují různé bolesti a nepohodlí ve vlastním těle. Není se co divit. Těhotenství je sice relativně krátký úsek v životě, ale vzhledem k mnoha změnám, které s sebou nese a které "dobíhají" i dlouho po porodu naše tělo ovlivňuje velice významným způsobem. To, zda bude těhotenství probíhat pohodově, bez obtěžujících bolestí velice závisí již na pohybové aktivitě ženy před těhotenstvím samotným. Těhotenství obvykle pouze umožní vyplout na povrch již dříve založeným problémům.

Proč se tomu tak děje? Je to způsobeno především následujícími fyziologickými změnami v období těhotenství:

 • změna těžiště těla
 • změněný prostor v dutině břišní a hrudní
 • rozvolňování vaziva především v oblasti pánve, chodidla
 • fyziologický rozestup břišních svalů a z toho plynoucí mnohdy nedostatečná funkce břišních svalů
 • útlak bránice
 • zvýšený tlak na pánevní dno

Pokud je pohybový aparát ženy funkční již před těhotenstvím, její tělo se na tyto změny přirozeně adaptuje bez větších obtíží a těhotenství může opravdu probíhat jako nejkrásnější období v jejím životě.

Co bývá nejčastějším spouštěčem potíží a bolestí u těhotných jsou následující aspekty:

 • nefyziologické držení těla - může být způsobeno vadným držením těla, nedostatkem pohybu, setrváváním hlavně ve statických polohách v práci i volném čase
 • postavení pánve (anteverzní držení, rotační postavení či vychýlení celé pánve ke straně) a nedostatečná hybnost pánve
 • s předchozím bodem souvisí úzce mobilita kyčelních kloubů a stabilizační funkce hýžďových svalů
 • nefunkčnost bránice a dechu + dysbalance pánevního dna
 • nedostatečně aktivní chodidlo
 • nedostatečně kompenzovaná vrcholová sportovní zátěž

Dále můžou bolesti plynout i jako pozůstatky po předchozích operacích v břišní dutině, hrudníku či pánvi, také z důvodu skoliotického držení aj.

Co je také nutné si uvědomit je propojenost maminky a miminka, tyto dvě bytosti jsou v těhotenství ve stálé vzájemné interakci, maminka reaguje na polohu miminka a naopak. Úkolem ženy je vytvořit miminku prostor v dutině břišní a hrudní, aby mohlo být v závěru těhotenství natočeno v ideální pozici, a aby mohlo být při porodu aktivní. Tomu může napomoct také fyzioterapeut nebo porodní asistentka manuální prací nebo prací s rebozem, či nácvikem správného šátkování bříška. Proškolený fyzioterapeut či asistentka dokážou rukama určit polohu i velikost miminka. Tento prostor je zjednodušeně řečeno ohraničen hrudníkem (bránicí), pánví (pánevním dnem), páteří a břišní stěnou. Důležitá je především dostatečně aktivní břišní stěna, díky níž může být miminko ideálně uloženo a "nepřepadává" z pánve ven - toto se často projevuje povislým, nadměrně velkým těhotenským bříškem. Při tomto přepadávání se nejenom prohlubuje rozestup břišních svalů, ale také bolesti v oblasti beder a kříže, zhoršuje se poporodní práce s břišní stěnou a kompenzace diastázy. Tam, kde již aktivita břišních svalů nestačí, se mi velmi osvědčilo podvazování bříška šátkem, který dokáže tuto funkci nahradit.

Dalším velice častým problémem, s kterým se u těhotných žen setkávám, je nedostatečná mobilita kyčlí. Je často spojena se sedavým způsobem života, ale také s držením těla celkově. Kyčle jsou velice důležitý aspekt především při porodu samotném, jsou přímo navázány na pánevní dno a spolupodílí se na hladkém průběhu porodu. Stažené kyčle bývají také někdy příčinou nepostupujícího porodu, v těhotenství pak mnohdy způsobují nepříjemné bolesti v oblasti stydké spony a tyto nepříjemné tlaky bývají zaměňovány za velice závažný rozestup stydké spony.

Všechny tyto potíže se dají řešit (často i velice rychle) intervencí fyzioterapeuta, který má zkušenosti s prací s těhotnými ženami. Nejlepší je navázat kontakt s fyzioterapeutem již před plánovaným těhotenstvím nebo na začátku těhotenství. Změny na těle těhotné běží mílovými kroky, každý týden je tělo trochu jiné, spoluprací s fyzioterapeutem můžete na tyto změny společně včasně reagovat a bolestem aktivně předcházet. Bez správného pohybu a aktivity to ovšem většinou nejde. Výsledky ale stojí za to. Těhotné jsme většinou jenom párkrát za život, proto mi přijde škoda, si toto krásné období neužít naplno! 😊