Viscerální terapie – jemná práce s břichem

12.04.2024

Na poli fyzioterapie si viscerální terapie teprve pomalu hledá své místo mezi ostatními užívanými metodami. Jejím principem je obnovení přirozené pohyblivosti orgánů uvnitř břicha, hrudníku a pánve, jemným, plošným manuálním působením na místa, kde je zvýšený tah a napětí. 

Pro lepší představu jak to celé vlastně funguje je potřeba si na začátek uvědomit, že vnitřní orgány jsou v břišní dutině uloženy nebo spíše zavěšeny a vzájemně mezi sebou propojeny tenkou vazivovou vrstvou neboli fascií. Tyto fascie jsou taková "síť" obalující jak orgány, svaly, nervy, procházející v řetězcích celým tělem. Proto se poruchy na úrovni orgánů propagují do pohybového aparátu (svaly, vazy, atd.) a naopak, funkce pohybového aparátu ovlivňuje funkci orgánů. Tyto fascie po sobě musí "klouzat" a právě viscerální terapie může pomoci tento skluz obnovit v místech, kde vázne.

Co způsobí, že dojde ke zvýšenému napětí v oblasti břicha/jednotlivých orgánů?

Přičin může být samozřejmě více, často bývá ale na vině zánět – akutní i chronický.

Dále to jsou:

 • Přímé trauma
 • Pooperační komplikace, operační zákrok samotný
 • Jizva i starší
 • Chronický stres, vyčerpání organismu, přetrénování, přepracování
 • Neideální držení těla

Jak se zvýšené napětí v oblasti břicha/jednotlivých orgánů projevuje?

Každý orgán má svůj vzorec jakým se projevuje. Obecně řečeno můžeme jednotlivé potíže shrnout následovně:

 • Trávicí obtíže, GERD, plynatost, bolesti břicha,….
 • Bolesti zad, břicha, hrudníku, ramen, kyčlí,….
 • Bolesti v oblasti pánve – při menstruaci, ovulaci, nespecifické bolesti v pánvi

Jak lze poznat, zda se jedná o přenesenou bolest v rámci poruchy jednotlivých orgánů?

Zkušený terapeut si Vás vždy nejdříve vyšetří a odebere anamnézu. Na základě těchto indicií si již vyhodnotí, zda by Váš problém mohl mít příčinu ve viscerální oblasti.

Některé prvky, které Vás mohou upozornit, že problém souvisí s vnitřními orgány či zvýšeným fasciálním tahem:

 • Bolest nemá přesnou lokalizaci, není vystřelující (nemá pásovitý charakter), je spíše tupého charakteru, intenzita nebývá příliš velká
 • Bolí v noci a v klidu, nebývá vázaná na pohyb samotný
 • Protektivní držení břišní stěny, výrazné napětí v konkrétních místech
 • Změna barvy, teploty či potivosti kůže v některé oblasti břicha či v místě iradiace
 • Změny na úrovni trávení, vyprazdňování apod.

Kdy je viscerální terapie indikována?

Osobně ji využívám hlavně u gynekologických diagnóz jako podpůrnou metodu (bolesti v oblasti pánve, podpora přirozeného početí i podpora v rámci IVF, po porodech a při řešení jizev po CS, bolestivá ovulace či menstruace), dále při nespecifických bolestech břicha a trávicích obtížích, po břišních operacích včetně laparoskopických a při terapii jizev. Lze ji využít při GERD, po jakémkoliv zákroku na úrovni orgánu, po ukončené onkologické léčbě.

Kontraindikací jsou akutní zánětlivé a onkologické stavy.

!!Vždy je důležité navštívit lékaře při jakýchkoliv potížích pro vyloučení vážnějších příčin na úrovni orgánů!! Pokud jsou všechna vyšetření bez nálezu, je vhodné zkusit viscerální terapii.