Mgr. Tereza Diatelová

Jsem absolventkou bakalářského a následně i magisterského oboru fyzioterapie na fakultě zdravotnických věd v Olomouci. Během svého studia jsem absolvovala řadu praxí na různých odděleních. Mám zkušenosti jak s lůžkovou rehabilitací, tak ambulantním provozem. Díky práci na lůžkové rehabilitaci jsem se setkala s řadou diagnóz, ať už neurologického, traumatologického či ortopedického charakteru. 

V rámci terapie preferuji individuální a komplexní přístup k pacientovi a v neposlední řadě také aktivní přístup pacienta.

Ve své praxi využívám metody na neurofyziologickém podkladu, měkké a mobilizační techniky, prvky viscerovertebrální terapie a senzomotoriky. Mimoto se specializuji na terapii závratí, konkrétně terapii BPPV (Benigní paroxysmální polohové vertigo) a terapii GERD (gastroezofageálního reflexu).

Pracovní zkušenosti:

leden 2022 - doposud - FyzioCare Brno

září 2016 - doposud - FN Brno, lůžková rehabilitace

2017-2019 - Fyzioterapie LHI, s.r.o. - ambulantní zařízení fyzioterapie

2014-2016 - TOP AVILS, s.r.o. - ambulantn´ zařízení fyzioterapie


Absolvované kurzy:

DNS FIT KID (2021)

RAMENNÍ KLOUB - diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů (2021)

Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii gastroezofageálního reflexu (2021) 

Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání (2020) - REHAEDUCA

Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (2020) 

DNS Intro Workshop (2020)

Temporomandibulární kloub (2019) - GrooFy

Závratě - diagnostika a rehabilitace (2019) 

Diagnostika a terapie u poranění horní končetiny (2019) 

Diastáza (2019) - Groofy

Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (2018)

Neurofyziologické principy kinesiotapingu (2018) 

Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch (2017) 

Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie (2017) 

Vojtova metoda, část A (2016) - RL-Corpus s.r.o.