Mgr. Tereza Diatelová - aktuálně na mateřské dovolené

Jsem absolventkou bakalářského a následně i magisterského oboru fyzioterapie na fakultě zdravotnických věd v Olomouci. Během svého studia jsem absolvovala řadu praxí na různých odděleních. Mám zkušenosti jak s lůžkovou rehabilitací, tak ambulantním provozem. Díky práci na lůžkové rehabilitaci jsem se setkala s řadou diagnóz, ať už neurologického, traumatologického či ortopedického charakteru. 

V rámci terapie preferuji individuální a komplexní přístup k pacientovi a v neposlední řadě také aktivní přístup pacienta.

Ve své praxi využívám metody na neurofyziologickém podkladu, měkké a mobilizační techniky, prvky viscerovertebrální terapie a senzomotoriky. Mimoto se specializuji na terapii závratí, konkrétně terapii BPPV (Benigní paroxysmální polohové vertigo) a terapii GERD (gastroezofageálního reflexu).

Pracovní zkušenosti:

leden 2022 - doposud - FyzioCare Brno

září 2016 - doposud - FN Brno, lůžková rehabilitace

2017-2019 - Fyzioterapie LHI, s.r.o. - ambulantní zařízení fyzioterapie

2014-2016 - TOP AVILS, s.r.o. - ambulantn´ zařízení fyzioterapie


Absolvované kurzy:

 • Kurz proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) certifikovaný ministerstvem zdravotnictví - Mgr. Petra Bastlová Ph.D. (2022)
 • DNS FIT KID (2021)
 • RAMENNÍ KLOUB - diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů (2021)
 • Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii gastroezofageálního reflexu (2021)
 • Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání (2020) - REHAEDUCA
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (2020)
 • DNS Intro Workshop (2020)
 • Temporomandibulární kloub (2019) - GrooFy
 • Závratě - diagnostika a rehabilitace (2019)
 •  Diagnostika a terapie u poranění horní končetiny (2019) 
 • Diastáza (2019) - Groofy
 • Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (2018)
 • Neurofyziologické principy kinesiotapingu (2018)
 • Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch (2017)
 • Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie (2017)
 • Vojtova metoda, část A (2016) - RL-Corpus s.r.o.